Podmínky použití

BRIZ je kouzelníkova mašinka, která umí generovat obrázky na základě Tvých - kouzelníkových - předloh a představ.
První verzi BRIZ dala dokupy společnost Eracura s.r.o. a Jiří Coufal avšak nyní již spadá pod křídla společnosti BRIZ AI s.r.o a European Housing Services s.r.o.

BRIZ dokáže mnohé, ale než začneme kouzlit, musíme se dohodnout na několika pravidlech.

Odsouhlasení pravidel:
Než začněš používat BRIZ, je třeba souhlasit s následujícími podmínkami.Pokud s něčím nesouhlasíš, BRIZ nepoužívej :).

Jsme jen stroj:
I když vytváříme obrázky, které mohou vypadat jako skutečné, nejsou. Jsou vytvořeny pomocí umělé inteligence a neodrážejí skutečná místa, věci, osoby nebo události.

Naše zodpovědnost:
Bohužel nedokážeme nést zodpovědnost za to, co se stane, když používáš BRIZ, protože občas se mohou kolečka porouchat. BRIZ je teprve benjamínek a je ve zkušebním provozu. Odpusť nám prosím případné technické potíže, které se mohou tu a tam vyskytnout. Taktéž neneseme zodpovědnost za to, jak používáš výsledky práce s BRIZem.

Tvoje zodpovědnost:
BRIZ je sice kouzelníkova pomocná mašinka, ale kouzelníkem jsi ty. Z BRIZu lezou výsledky na základě tvých předloh a zadání, takže zodpovědnost je na tobě, zejména co se týká použití vygenerovaných výsledků. V konečném důsledku je BRIZ jen nástroj - sám o sobě nic nedělá.

Se svými kouzly si můžeš dělat co chceš:
Ke všem obrázkům, které vytvoříš pomocí BRIZu, máš výhradní práva a můžeš je požívat, jak uznáš za vhodné. Měj však na paměti, že vznikly v nástroji BRIZ a naše servery je vidí jako data, které je třeba různě zpracovávat, analyzovat, zálohovat a tak podobně. Z toho důvodu potřebujeme, aby jsi byl v pohodě s tím, že služba BRIZ musí mít právo s veškerými daty manipulovat tak, jak vyžaduje bezpečný provoz služby.

Souhlas k obrázkům:
Je důležité, aby všechny obrázky, které mi pošleš, byly obrázky, ke kterým máš práva a nebo to mohou být obrázky, které lze obecně volně šířit. Je zakázané mi posílat obrázky, se kterými nemáš právo manipulovat nebo například obsahují osoby, které ti neudělili souhlas s použitím takových obrázků. Zcela zakázané je mi posílat obrázky s dětmi, nezletilými osobami či nesvéprávnými osobami.

Kouzelník se musí chovat slušně:
Je důležité, aby všechny obrázky a představy, které mi pošleš, byly slušné a dodržovaly platné zákony. To znamená, že by neměly obsahovat nic, co by mohlo někoho urazit, zesměšnit, dehonestovat a obecně cokoliv, co je proti zákonům. To znamená, že by neměly obsahovat nahotu, pornografii, obscénní materiály, násilí nebo jiné úkazy, které porušují platné zákony.

Porušení pravidel:
Pokud budeš záměrně porušovat pravidla a prostě se chovat nevhodně, může být tvůj účet omezen, zrušen a v krajním případě může být vše řešeno na základě platných zákonů země, kde jsi, a země, kde jsme my (Česká republika).

Věci se mohou porouchat:
BRIZ je nový nástroj a výsledky mohou být občas překvapivé, kolikrát i my jsme zaskočeni, co z modelů vyleze. V případě, kdy se nejedná o záměrně generování závadného obsahu ale o náhodu, nehodu atd, pak žádný ukazováček samozřejmě nezvedneme. Ber to tak prosím i ty - pracujeme se stroji, s velkými modely umělé inteligence a výsledky mohou tu a tam pozoruhodně překvapit a vypadne něco úplně jiného, než "bylo v plánu". Do modelů v zásadě nikdo nevidí a jsou svým způsobem "Black box" - černá skříňka. Když tě něco zaskočí, budeme rádi, když nás o tom spravíš na info@briz.cz a my se budeme snažit, aby se už takové věci neopakovaly. V zásadě se však nástroj chová tak, jak má, tj. jak jej uživatel podnítí se chovat.

Záznam o kouzlení:
Abychom zajistili bezpečnost a slušnost v naší kouzelné zemi, zaznamenáváme, co kouzelníci dělají. Ale neboj, tyto informace jsou bezpečně chráněny.

Osobní údaje:
Tvoje osobní údaje - přestože jich v zásadě moc nepožadujeme - jsou u nás v bezpečí. Žádné nepovolané ruce k nim nemají přístup a určitě nebudou nikomu prodány či jakkoliv využívány jakoukoliv 3. stranou mimo nástoje, které používáme my, tj. BRIZ. Takvé nástroje zahrnují např. SMS bránu, skrze kterou tě ověříme či emailové služby, které můžeme používat atd.

Kouzla stojí peníze:
Abychom mohli vytvářet obrázky, musíme kupovat drahé servery a platit elektřinu a proto od tebe potřebujeme příspěvek na provoz. Pokud se ti ale naše kouzla nelíbí, můžeš službu kdykoliv zrušit. Dokonce ti i dokážeme vrátit peníze, pokud jsi ještě moc nekouzlil. Více o vrácení peněz na stránce refundace.

Zůstaneme v kontaktu, pokud budeš chtít:
Moc si vážíme, že máš zájem o kouzlení s BRIZem, a proto budeme rádi, pokud tě budeme moci občas kontaktovat i s nějaku novinkou či sdělením ohledně BRIZu. Samozřejmě chápeme, že dnes je různých nabídek nekonečno a tvé právo se z naší obchodní komunikace odhlásit plně respektujeme a takové rozhodnutí chápeme. Prostě nám to stačí říct, klidně i před tím, než tě vůbec poprvé s něčím kontaktujeme. Piš na info@briz.cz.

Cookies:
BRIZ používá pouze 1 ks vlastních cookies, což je naprosté minimum proto, aby služba mohla fungovat. Dále používáme ještě službu Google Analytics k zajištění přehledu o provozu a návšetěvnícíh. Žádné další nepořádky, trackery a marketingové nesmysly u nás nečekej.

To je vše! Pokud souhlasíš se všemi pravidly, můžeme začít kouzlit! Pokud nesouhlasíš, raději mě nepoužívej. Ale doufám, že je to pro tebe OK a společně vytvoříme nějaká skvělá kouzla!

P.S. I když jsme se teď dohodli na nějakých pravidlech, stále platí - žijeme v právní společnosti a zákony platí pro všechny. Používej zdravý rozum a prosím nedělej to, o čem si myslíš, že není OK, pravděpodobně to OK nebude :)